Wave Offering lyrics By Testifier

 Wave Offering lyrics By Testifier 

Uploading: 40778 of 40778 bytes uploaded.Only you will I serve forever and ever
Only you will I serve forever and ever
Only you will I serve forever and ever
Only you will I serve forever and ever

Ebe obuna ino febele chukwu aka
Ebe obuna ino febele chukwu aka
Ebe obuna ino febele chukwu aka a

febele chukwu aka

Waveoffering aa e
Lord

Recive my waveoffering oo
Only you only you only you will I serve Anamefelegi aka
Anamefelegi akaa

Only you only you only you will I serve
Anamefelegi akaa
anamefelegi aka

Only you only you only you will I serve
Anamefelegi aka a
anamefelegi aka

Only you only you only you will I serve
Anamefelegi aka a
Anamefelegi aka

Ehee heee
Mmuo Neri mmuo
Mmuo Neri mmuo chukwu
Anamefelegi akaa

Ebe obuna ino febele chukwu aka a
Mmuo ineri ndi mmuo
Mmuo nenwegi onye nemedo nu gi

Ina ha jue Se
Ina ha e seek permission
Tutu e gozibenum muoo oo Chukwu

Gaga ana ogwu
Mmiri Na ezolu oha1 of enigwe

Nkenke mmiri Na eme Ihe sili Ike
Obinigwe welu enu wa
Melu ebe mgba Kwasi Ukwu ya

Ya Mele imazulu Ihe Nile
Ina hucha nu ihenile Chukwu
Onwegi I'he yili gi Na omume a
Only you oh oh

Only you only you only you will I serve
What's that doctors report
What's that situation that makes you to say there's
no God
Ah ah Ahh

Only you only you only you will I serve
The cup of the last minute when no hope is found
Lord your the cup of the last minute when no hope is found
Only you only you only you will I serve
We are here again Jesus
We are here again

Lord only you can save me
Only you only you only you will I serve

Only you can do this Jesus
Lord your the peace that I have
Only you only you only you will I serve

The joy in my life
In sickness your my health
Only you only you only you will I serve

Your all that I have
Your all that I have
Thank you Jesus
Amama amasi


End of Wave Offering lyrics By Testifier 
Wave Offering lyrics By Testifier 
Wave Offering lyrics By Testifier 
Wave Offering lyrics By Testifier 
Wave Offering lyrics By Testifier