Kabi O Si lyrics By Adenike Aderoju

Kabi O Si lyrics By Adenike Aderoju


Kabiesi Olodumare
Obami Olowo gbogboro
Olorun gbogbo agbaye
Kaabiesi o

Kabio o si Kabio o si
You are mighty greater
Greater than the greatest
Kabio o si

You are mighty greater
Greater than the greatest
Kabio o si

Alaanu
Olowo gbogboro ti n yomore lofin aye o
Lord You reign over all the earth
Mo se o loba koseni biire Eledumare

You're the King of all the earth

Kabio o si Kabio o si
You are mighty greater
Greater than the greatest
Kabio o si

You are mighty greater
Greater than the greatest
Kabio o si

Ogbeni ni ja keru o booni ja
Alagbada ina o Baba mi
My defender my sustainer
You're my advocate

No one can take your place in my life
Aladewura koma seni biire

Kabio o si Kabio o si
You are mighty greater
Greater than the greatest
Kabio o si

You are mighty greater
Greater than the greatest
Kabio o si

Awon Orun n soro ogo Olorun
Ofurufu n fi se Owore han
Ojo de ojo n fohun
Iwo loba to n foba je

Kaabiesi o

Alaanu Olowo gbogboro ti n yomore lofin aye o
Kabio o si
We give You glory for everything You've done oh Lord
Kabio o si

We worship You forever You are Lord my God You reign
Kabio o si
Okan laana oni ola Olorun ojo gbogbo o
Kabio o si

We worship You forever You are Lord my God You reign
Kabio o si

Kabio Kabio Kabio
Kabio o sii
Kabio kabio Kabio
Kabio o sii

Kabio Kabio Kabio
Kabio o sii
Kabio kabio Kabio
Kabio o sii

End of Kabi O Si lyrics By Adenike AderojuKabi O Si lyrics By Adenike Aderoju
Kabi O Si lyrics By Adenike Aderoju
Kabi O Si lyrics By Adenike Aderoju
Kabi O Si lyrics By Adenike Aderoju