Gbogbo Okan Mi Dupe lyrics by Jide Aladesanmi

 LYRICS Gbogbo Okan Mi Dupe lyrics by Jide Aladesanmi

Chorus:
Gbogbo okan mi dupe! dupe!!
Ope ye o Edumare
Olorun mi o, Baba ese
Gbogbo okan mi dupe! dupe!!
Ope ye o Edumare
Dansaki re o o, Olorun mi

Verse 1:
Ese Olorun mi o o
Modupe o awimayehun
Eje re setutu fun mi
Oruko re p’ esu lenu mo
Oro re tan imole so kunkun aiye mi
Ese Olorun mi o o
Mo dupe o awimayehun

Chorus:
Gbogbo okan mi dupe! dupe!!
Ope ye o Edumare
Olorun mi o, Baba ese
Gbogbo okan mi dupe! dupe!!
Ope ye o Edumare
Dansaki re o o, Olorun mi

Verse 2:
Ngba okan mi nporuru lowo ese o
Olorun mi o, o’ni ko je ngbe
Ngba okan mi nporuru ninu ese o
Olorun mi, o loma ko mi yo

Chorus:
Gbogbo okan mi dupe! dupe!!
Ope ye o Edumare
Olorun mi o, Baba ese
Gbogbo okan mi dupe! dupe!!
Ope ye o Edumare
Dansaki re o o, Olorun mi

Ope ye o o , Baba (3x)
Eledumare asore kari aiye
Oso re f’oba otun se ti joye loto
Ko ma gbagbe emi omo re rara
Ope ye o o, Baba.

Chorus : 2x
Gbogbo okan mi dupe! dupe!!
Ope ye o Edumare
Olorun mi o, Baba ese
Gbogbo okan mi dupe! dupe!!
Ope ye o Edumare
Dansaki re o o, Olorun m


End of Gbogbo Okan Mi Dupe lyrics by Jide Aladesanmi

Uploading: 423681 of 423681 bytes uploaded.


Gbogbo Okan Mi Dupe lyrics by Jide Aladesanmi
Gbogbo Okan Mi Dupe lyrics by Jide Aladesanmi
Gbogbo Okan Mi Dupe lyrics by Jide Aladesanmi
Gbogbo Okan Mi Dupe lyrics by Jide Aladesanmi
Gbogbo Okan Mi Dupe lyrics by Jide Aladesanmi