IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI

 Lyrics


IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI

...

Ibu Chineke na-eme mma

Ibu Chineke na-agwo oria

Ibu Chineke na-enye nwa

Ibu Chineke na-enye Udo

(Chi ndi ozo)

Chi ndi ozo nwere Anya ma ha anaghi ahu uzo

(Chi ndi ozo)

Chi ndi ozo nwere nti ma ha anaghi anu ihe

(Chi ndi ozo )

Chi ndi ozo nwere imi ma ha anaghi eku ume

Ha nwere onu ma ha anaghi ekwu Okwu

Egetile nime ohe I no de work oo

(Chi ndi ozo )

Chi ndi ozo nwere isi mana obu coconut head

Isi na-eme ogidi chukwu Oma

Ibu Anya nji ahu uzo

(Jesus meee)

Okwa bunu ntimu nji Anu ihe

Imi nji eku ume

(Onu na-kwuchi tere m)

Onu na-ekwuchi tere m oo

(Chaii eee)

Odighi onye di ka gi

(Onu na-ekwuru m o)

Onu na-ekwuchi tere m ooo

Odighi onye dika gi

(Jesus m oo)

Odighi onye dika gi

(Eze m)

Odighi onye dika gi

(Nwanne otu onye )

Odighi onye dika gi

(Anya nwututu )

Odighi onye dika gi

(Ibu Chukwu oo)

Ibu Chineke na-eme mma

(Baba aa)

Odighi onye dika gi

Solo ………………………………………

Onye na-eme mma ee

Chineke Odighi onye dika gi ii eeee

Ogaranya na-ejere ogbenye ozii ee

Odighi onye dika gi

Anya mu nji ahu uzo

Chineke Odighi onye dika gi

Eeeeeeeee eeeeeee

Chukwu na-agba Ogu chime eee

Odighi onye dika gi

(Nibunu Chukwu oo)

Ibu Chineke na-eme mma

(Nibunu Chukwu)

Ibu chineke na agwo oria

(Chaii)

Ibu chineke na- enye nwa

Ibu chineke na-enye Udo

(Chi ndi ozo)

Chi ndi ozo nwere Anya ma anaghi ahu uzo

(Chi ndi ozo )

Chi ndi ozo nwere nti ma ha anaghi Anu ihe

(Chi ndi ozo )

Chi ndi ozo nwere imi ma ha anaghi eku ume

(Chaii)

Ha nwere Onu ma ha anaghi ekwu okwu

Egetile nime ohe I no de work oo

(Chi ndi ozo)

Chi ndi ozo nwere isi maobu coconut head

(Jesus meee)

ISI na-eme ogidi Chukwu oma

Anya m nji ahu uzo

(Jesus meee)

Ibunu nti mu nji Anu ihe

Imi nji eku ume

(Onu na-ekuchitere m)

Onu na-Ekwuchitere m eee

(Chaii yee)

Odighi onye dika gi

(Onu na ekwuru moo )

Onu na ekwuchi tere moo

Odighi onye dika gi

(Jesus mm)

Odighi onye dika gi

(Eze mm)

Odighi onye dika gi

Nwanne otu onye )

Odighi onye dika gi

(Anya nwututu )

Odighi onye dika gi

(Ibu Chukwu oo)

Ibu chineke na-eme mma

Odighi onye dika gi

Solo…………………………….,……


End of IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI

IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI


IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI
IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI
IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI
IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI
IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI
IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI
IBU CHINEKE NA EME MMA lyrics - D'LAMB ONYEBUCHI