Odighi Onye lyrics By Emmy Mich

 Odighi Onye lyrics By Emmy Mich


You are God over the heavens and the earth
You are God whos glory none contest
Halleluyah Halleluyah
Unto the lamb who reigns in majesty

You are God nma’lite na ogwu ogwu (Begining and the end)
You are God okhe nmiri na egbu ogwe (Mighty waters that carries a trunk)
Halleluyah Halleluyah
Unto the lamb who reigns forever more

Chorus
Odigi onye odigi onye (There is none like you)
No one like you
No one compares to you
Odigi onye (There is none)
Odigi Onye (There is none)
Eze ndi Eze (King of kings)
I worship you

Odigi onye yiri ya (there’s no one like Him) 2×
Odigi onye yiri Chineke nke eligwe (there’s no one like our God in heaven)
Odigi onye aga eji Maya atu si obu ya yiri ya (there’s no one to be compared to Him)


Odighi Onye lyrics By Emmy Mich


 

Odighi Onye lyrics By Emmy Mich

Odighi Onye lyrics By Emmy Mich

Odighi Onye lyrics By Emmy Mich

Odighi Onye lyrics By Emmy Mich

Odighi Onye lyrics By Emmy MicH

Odighi Onye lyrics By Emmy Mich