Ndichatarisa lyrics By Gemma Griffiths

 

Ndichatarisa lyrics By Gemma Griffiths


When I’m afraid
When I doubt myself thinking I might stray
There’s only one place I look where I’m known by name
I’ll walk by faith when I’m afraid
Ivai neni pandofamba
Nezvese zvandoita
Ivai maziso angu
Ndione ishe
Ivai wanzira yangu
Ndifambe nemi
Nezvese zvandoita
Bvisai zvakaipa
Mutoro worema
Ndinzwei

Ndichatarisa kwamuri mwari
Kana hupenyu hwangu worema
Ndichatarisa
Oh Mwari Wangu
Mwari Wangu

Ooohhh
Oooohhhh
Ndichatarisa
Oh Mwari Wangu

No i can’t walk alone
Can’t do it all on my own
I need a guide
With enough light to see the path I’m on
I’m only human
And I’ve gone through it
My shoulders heavy with the burdens
Can I do this?
Ivai maziso angu
Ndione ishe

Ivai wanzira yangu
Ndifambe nemi
Nezvese zvandoita
Bvisai zvakaipa
Mutoro worema
Ndinzwei

Ndichatarisa kwamuri mwari
Kana hupenyu hwangu worema
Ndichatarisa
Oh Mwari Wangu
Mwari Wangu

Ooohhh
Oooohhhh
Ndichatarisa
Oh Mwari Wangu

Ndichatarisa kwamuri mwari
Kana hupenyu hwangu worema
Ndichatarisa
Oh Mwari Wangu
Mwari Wangu

Ooohhh
Oooohhhh
Ndichatarisa
Oh Mwari Wangu


End of Ndichatarisa lyrics By Gemma Griffiths

Ndichatarisa lyrics By Gemma GriffithsNdichatarisa lyrics By Gemma Griffiths
Ndichatarisa lyrics By Gemma Griffiths
Ndichatarisa lyrics By Gemma Griffiths
Ndichatarisa lyrics By Gemma Griffiths
Ndichatarisa lyrics By Gemma Griffiths
Ndichatarisa lyrics By Gemma Griffiths