Tsitsi – Holy Spirit Lyrics (Moy’Oyingcwele)

 

Tsitsi – Holy Spirit Lyrics(Moy’Oyingcwele)


Imimoya ngenimoya, imimoya ngenimoya
(There are many fake spirits)
Ngenimoya, Wayaph’ uMoy’ongcwele?
(Many fake ones, Where did the Holy Spirit go?) (Repeat)

Call-and-Respnse:
Wayaph’ uMoy’ongcwele? (Where did the Holy Spirit go?) x4

(From the Top)

Imimoya ngenimoya, imimoya ngenimoya
(There are many fake spirits)
Ngenimoya, Wayaph’ uMoy’ongcwele?
(Many fake ones, Where did the Holy Spirit go?) (Repeat)

Mawehle Umoya, Umoya oyingcwele
(May the Holy Spirit come down) (Repeat)

End of Tsitsi – Holy Spirit Lyrics (Moy’Oyingcwele)Tsitsi – Holy Spirit Lyrics (Moy’Oyingcwele)
Tsitsi – Holy Spirit Lyrics (Moy’Oyingcwele)
Tsitsi – Holy Spirit Lyrics (Moy’Oyingcwele)
Tsitsi – Holy Spirit Lyrics (Moy’Oyingcwele)