Uyabizwa Lyrics by Kholeka

Lyrics


 Uyabizwa Lyrics by Kholeka 


Kholeka Uyabizwa Lyrics
Wena sabela, sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
(Ngith’ wena sabela) Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
(Ngithi wena sabela) Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
(Ngith’ wena sabela) Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
Oh sabela uyabizwa musukwenza ngathi awuzwa
Mzalwane sabela uyabizwa musukwenza nga
(Ngith wena sabela) Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
(Ngith wena sabela) Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
(Ngith wena sabela) Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
(Ngith wena sabela) Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
(Ngith mzalwane) Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
(Ngith sabela wena) Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni
(Ngith wena sabela) Sabela
Uyabizwa musukwenza ngathi awuboni

End of  Uyabizwa Lyrics by Kholeka  Uyabizwa Lyrics by Kholeka 
 Uyabizwa Lyrics by Kholeka 
 Uyabizwa Lyrics by Kholeka 
 Uyabizwa Lyrics by Kholeka