Tope Alabi – Sami Iyin Lyrics

Tope Alabi – Sami Iyin LyricsSami iyin simi l’ara kin tesiwaju
Sami iyin simi l’ara kin ma le duro
Sami iyin simi l’ara kin tesiwaju
Sami iyin simi l’ara kin ma le duro
Ki yin o o l’ati owuro d’ale
Ko ma ma to mi kin tun wo nu si ajin
Sami iyin simi kin ma le duro

Mo mo pe ti ba ti sami iyin
Ti n ba gba ami iyin
Mo ti gb’ami iye
Ti n ba gba ami iyin
Mo ti gb’ami ogo
Ti n ba gba ami iyin
Mo ti gb’ami iye
Mo gb’ami owo
Mo gb’ami ola
Mo gb’ami alafia
Aiku baale oro
Sami iye simi…

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Ki iyin ma tan o lenu mi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Sami iyin simi
Kin ma le duro

End of Tope Alabi – Sami Iyin Lyrics

Tope Alabi – Sami Iyin Lyrics

Tope Alabi – Sami Iyin Lyrics

Tope Alabi – Sami Iyin Lyrics

Tope Alabi – Sami Iyin LyricS