Tope Alabi – Omi Iye Lyrics

 

Tope Alabi – Omi Iye LyricsO r’ojo ayo s’ori wa
O r’ojo ayo s’ori wa
O fun wa ni alafia
Eni to oungbe gbe wa m’omi ye

O r’ojo ayo s’ori wa
O r’ojo ayo s’ori wa
O fun wa ni alafia
Eni to oungbe gbe wa m’omi ye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
To n san pupo yii

O r’ojo ayo s’ori wa
O r’ojo ayo s’ori wa
O fun wa ni alafia
Eni to oungbe gbe wa m’omi ye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
To n san pupo yii

Eni to oungbe gbe wa m’omi ye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
To n san pupo yii

Eni to oungbe gbe wa m’omi ye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
To n san pupo yii

O r’ojo ayo s’ori wa
O r’ojo ayo s’ori wa
O fun wa ni alafia
Eni to oungbe gbe wa m’omi ye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
To n san pupo yii

Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
To n san pupo yii

Ma gbagbe ade egun ori re
Ma gbade pasan ta fi na o
Ma gbagbe oko egbe re
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
To n san pupo yii

Eni to oungbe gbe wa m’omi ye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
Wa m’omi iye
To n san pupo yii


End of Tope Alabi – Omi Iye Lyrics

Tope Alabi – Omi Iye Lyrics

Tope Alabi – Omi Iye Lyrics

Tope Alabi – Omi Iye Lyrics

Tope Alabi – Omi Iye Lyrics

Tope Alabi – Omi Iye Lyrics