Sans Toi lyrics - Melchi kembo

 Lyrics


Sans Toi lyrics - Melchi kembo

...

Oh na na n’a n’a

Okay !Nzambé n’a nga n’a Yelo motema na nga

Nzambé na nga na memelo mabandzo na nga

Nzambé na nga na yelo motema na nga

Nzambé na nga memelo mabandzo na nga

Zua nionso y’a nga ekoma ya yo

Vie na nga ekoma ya yo

Nionso na nga ekoma y’a yo

Vie na nga ekoma ya yo

Nionso na nga ekoma y’a yo


Sans toi ahhhx2

Sans toi ma vie n’a pas de sens

Sans toi ahhh x2


Motema etondi n’a posa na yo

Yako ko tabuissa nga

Tu es le chemin,la vérité

La vie,la vérité et la vie

Emmène moi là où tu es

Emmène moi là où tu es

Parce que sans toi je ne peux rien faire


Sans toi ahhhhx2

Sans toi ma vie n’a pas de sens eh

Sans toi ahhhhx2


Il est écrit

Voici je sonne à ta porte

Si quelqu’un entent ma voix ouvre la porte

Je rentrerai chez lui

Je soupirai chez lui

Lui avec moi


Nga fongoli motema na nga

Yaka kota ô tambuissa nga

Nga na fongoli nionso na nga yaka ko tambuissa nga

Soki ô tiki nga na ko sila eh


Sans toi ahhh x2

Sans toi ma vie n’a pas de sens eh

Sans toi ahhhx2


End of Sans Toi lyrics - Melchi kembo

Sans Toi lyrics - Melchi kembo


Sans Toi lyrics - Melchi kembo
Sans Toi lyrics - Melchi kembo
Sans Toi lyrics - Melchi kembo
Sans Toi lyrics - Melchi kembo
Sans Toi lyrics - Melchi kembo