Testifier – Okaa – Omee Lyrics

 

Testifier – Okaa – Omee Lyrics
Lyrics

Hei
Oh oh oh oh
Isi mu denu udee

Where are those who laugh at me o

Come and see God evidence

Where are those who mocked me o
Come and see God evidence

Okaaomee mgbologu ji ndumuo
Okaaomee nke Imele amaka

Okaaomee
Mgbologu ji ndumuo oo

Odogwu nwoke Di mmaa

Okwa gisili mu deenude
dewude o
Isilimu deenude

Onye igozili onye ge me Yu okuya
Isilimu deenude

Onye igozili onye ga kochanuya
Chukwuee
isilimu deenude

Okwa isilimu mebe ngala chukwuee
Isilimu deenude

Come and see God evidence

Okwa onye itichala obulu odogwu
Come and see God evidence

Okaaomee etichawo muee
Osimu Soba ka okeosimili

Hei
Isimu deenude
Maka osimili adi gi atataaa
isimu deenudeee

Onye oma mee
Okaaomee
Chukwu di mma
Imele ka ndima

Okwa gi batala nime ndum muye okua
Oh oh

Imere ka Onu ochi
Wala mee

Onye ntichaa
Ebube muoo

Onye mmekwa
Ebubemuo

Onyeticha
Ebube muo
Onye mmekwa

Onye ntichaa
Ebube muo
Onye mmekwa
Ebube muo

Onye nticha
Ebube muoo

Where are those who laugh at me o
Come and see God evidence

Where are those who mocked me o

Come and see God evidence

Okaaomee mgbologu ji ndumuo oo
Okaaomee nke Imele amaka

Okaaomee
Mgbologu ji ndumuo oo

End of Testifier – Okaa – Omee Lyrics
Testifier – Okaa – Omee Lyrics

Testifier – Okaa – Omee Lyrics

Testifier – Okaa – Omee Lyrics

Testifier – Okaa – Omee Lyrics

Testifier – Okaa – Omee Lyrics

Testifier – Okaa – Omee Lyrics

Testifier – Okaa – Omee Lyrics