KeneChukwu – Charity Isi translation Lyrics

 Lyrics


Alright
Halleluyah (amen)
Oge eluwo ka anyi kene Chukwu
(Its time to praise God)
Ni ya bu Eze ka eze
( For He is the king of kings)
Halleluyah

Kene Chukwu no bu Eze
(Praise God for He’s King)
Kene ya no bu Eze
( praise Him for He’s King)
Kene Chukwu no bu Eze
(Praise God for He’s King)
Kene ya no bu Eze
( praise Him for He’s King)
Iya keni uwa, ya jindu
( the creator of the world and the owner of our lives)
Kene ya no bu Eze
(praise Him for He’s King)
Iya keni uwa ya jindu
( the creator of the world and the owner of our lives)
Kene ya nobu Eze
(praise Him for He’s King)
Iya keni uwa, ya jindu
( the creator of the world and the owner of our lives)

Kene ni Olise kenu’wa
( praise the creator of the world)
Iya kenokuku pia ya onu
( He created birds and fashioned their pics)
Iya ji ndu anyi oo
(He owns lives )
Iya shini ejor nmor bafu anyi oo
(and keeps us from all evil)
Papa nbene o, anyi nekene yo
(Papa, thank you, we salute you)
Odogwu oma, nbene olu o
(the Lord of host! Welldone Sir)
Ekam jeni yo o
(our hands are lifted)

Iya ji ndu anyi o
(He owns our lives)
Iya ka anyi ji natu eka oo
(we make our boast in Him)
Iya ne gbonenyi nkpa
(our burdens bearer)
Osa ife koji ne ete enyi oo
(that pampers us with all good things)
Olise do! Olise do! do do Olise do
(thank you Lord! Thank you, Lord! thanks, thanks Lord)
Olise do, Olise do ee, do do Olise do
(thank you Lord! Thank you, Lord! thanks, thanks Lord)


End of KeneChukwu – Charity Isi translation Lyrics 

KeneChukwu – Charity Isi translation Lyrics


KeneChukwu – Charity Isi translation Lyrics 
KeneChukwu – Charity Isi translation Lyrics 
KeneChukwu – Charity Isi translation Lyrics 
KeneChukwu – Charity Isi translation Lyrics 
KeneChukwu – Charity Isi translation Lyrics