Siqonda Ekhaya/Yebo Bakithi lyrics By Phindi P

 

Siqonda Ekhaya/Yebo Bakithi lyrics By Phindi P


Siqonda ekhaya, nithini na
Masingathiyeki ngalutho la
Nxa sikholwa lapha, sombona le
Sohlala noJesu, kukuhle ke

Ngithi bhekani kuJes’enguMholi-ke
Nina nophiwa amandla nguyena, ke
Ngob’uJesu unathi ngoMoya la
Kepha-ke ngale sizombona

Yebo (Yebo, bakithi, sombona, he)
Lodum’izulu linkeneze (Loduma izulu linkeneze, nke)
UJes’ufanele (UJes’ufanel’ubukhosi nje)
Ehe (Ehe, wodunyiswa phezulu le)

Yebo, yebo bakithi (Yebo, bakithi, sombona, he)
Loduma izulu linkeneze, nke (Loduma izulu linkeneze, nke)
UJesu yena yedwa (UJes’ufanel’ubukhosi nje)
Ufanel’amandla (Ehe, wodunyiswa phezulu le)

Yena yedw’uphakeme (Yebo, bakithi, sombona, he)
Lodum’izulu bazalwane (Loduma izulu linkeneze, nke)
Sesimana yena, sesidumis’imihla namalanga (UJes’ufanel’ubukhosi nje)
Sesith’ufanele, sithi uyingcwele (Ehe, wodunyiswa phezulu le)

Njalo, njalo (Yebo, bakithi, sombona, he)
Lodum’izulu linkeneze (Loduma izulu linkeneze, nke)
UJes’ufanele, ufanele (UJes’ufanel’ubukhosi nje)
Yena yedwa (Ehe, wodunyiswa phezulu le)

Yebo, yebo (Yebo, bakithi, sombona, he)
Loduma izulu linkeneze (Loduma izulu linkeneze, nke)
UJes’ufanele ubukhosi nje (UJes’ufanel’ubukhosi nje)
Ehe, wodunyiswa (Ehe, wodunyiswa phezulu le)

UJes’ufanele ubukhosi nje (UJes’ufanel’ubukhosi nje)
Ehe, wodunyiswa (Ehe, wodunyiswa phezulu le)


End of  Siqonda Ekhaya/Yebo Bakithi lyrics By Phindi P
Siqonda Ekhaya/Yebo Bakithi lyrics By Phindi P

Siqonda Ekhaya/Yebo Bakithi lyrics By Phindi P

Siqonda Ekhaya/Yebo Bakithi lyrics By Phindi P

Siqonda Ekhaya/Yebo Bakithi lyrics By Phindi P

Siqonda Ekhaya/Yebo Bakithi lyrics By Phindi P

Siqonda Ekhaya/Yebo Bakithi lyrics By Phindi P

Siqonda Ekhaya/Yebo Bakithi lyrics By Phindi P